Pois: il 22 gennaio si festeggia il Polka Dot Day – FOTO