Athena Aktipis, Dipartimento di Psicologia dell’Arizona State University afferma: